Tin tức liên quan ...

Thuế TNCN
Cách tính thuế TNCN từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính.
1. Cách tính thuế TNCN từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế xác định như sau:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp  =  Thu nhập tính thuế  X  Thuế suất 10%    
 Trong đó:
1. Thu nhập tính thuế:
- Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng là phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng, hoặc mỗi lần nhận.
2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.
3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế
- Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.
- Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng.
 
II. Xin lấy ví dụ cụ thể như sau:
Ví dụ 1: Ông M từ lúc vào cho đến lúc ra khỏi Điểm vui chơi giải trí có thưởng đã thực hiện 3 lần đổi tiền mặt lấy đồng chíp, tổng giá trị của cả 3 lần là 500 USD và thực hiện 2 lần đổi đồng chíp lấy tiền mặt, tổng giá trị cả 2 lần đổi là 700 USD. Căn cứ các lần đổi tiền thì thu nhập từ trúng thưởng và thu nhập tính thuế của Ông A được xác định như sau :
- Thu nhập từ trúng thưởng = 700 USD – 500 USD = 200 USD.
- Thu nhập tính thuế = 200 USD × tỷ giá USD/VND - 10 triệu đồng
 
Ví dụ 2: Ông N chơi trực tiếp với máy chơi tự động dùng tiền mặt. Trong một cuộc chơi Ông N đã thực hiện 2 lần nạp tiền (Key in), tổng giá trị các lần nạp tiền (Key in) là 300 USD. Khi kết thúc cuộc chơi Ông N rút toàn bộ số tiền còn lại khỏi máy chơi (Cash out), tổng số tiền mặt còn lại (Cash out) là 1.500 USD. Trong cuộc chơi đó ông N còn trúng thêm phần thưởng từ giải thưởng tích luỹ (jackpot) là 1.000 USD (Giá trị giải thưởng jackpot đã được cộng dồn trong số tiền Cash out). Căn cứ số tiền nạp vào và số tiền rút ra thì thu nhập từ trúng thưởng và thu nhập tính thuế của Ông N bao gồm 02 khoản như sau:
- Thu nhập trúng thưởng từ giải thưởng tích luỹ (jackpot) của Ông B là toàn bộ giá trị giải thưởng tích luỹ (jackpot) :
+ Thu nhập từ trúng thưởng = 1000 USD
+ Thu nhập tính thuế = 1000USD × tỷ giá USD/VND - 10 triệu đồng.

- Thu nhập trúng thưởng từ cuộc chơi với máy chơi tự động của Ông B là:
+ Thu nhập từ trúng thưởng :
= 1500 USD - 1000 USD - 300 USD = 200 USD.
+ Thu nhập tính thuế :
= 200 USD × tỷ giá USD/VND - 10 triệu đồng.