Tin tức liên quan ...

Kế toán
Cách xử lý và viết hóa đơn hàng bán bị trả lại
Khi phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng chủng loại, quy cách… Khách hành xuất trả lại hàng cho bên bán thì phải lập hóa đơn hàng bán trả lại. Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng bán trả lại cụ thể như sau:
Theo quy định tại Điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính:
- Khi lập hóa đơn hàng bán trả lại thì trên hoá đơn phải ghi rõ: "Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có)"
Lưu ý: Nếu khách hàng là đối tượng không có hóa đơn:
- Thì khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

Để các bạn hình dung rõ hơn, hướng dẫn cách viết theo mẫu hóa đơn hàng bán trả lại cụ thể như sau:
VD: Ngày 01/05/2016 Công ty mua 10 máy tính DELL, trị giá 12.000.000/chiếc của Công ty Bảo An.
- Nhưng đến ngày 05/05/2016 thì phát hiện máy bị lỗi phải trả lại. Công ty  tiến hành trả lại hàng và xuất hóa đơn hàng bán trả lại như sau:
 
                       Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                          Ký hiệu: AA/13P
Liên 1: Lưu                                Số:         0000001
Ngày..05...tháng..05..năm 2016
 
Đơn vị bán hàng:
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số
Điện thoại:               ..........Số tài khoản:  
Họ tên người mua hàng: Phạm thu Dung
Tên đơn vị: Công ty Bảo An
Mã số thuế: 0101537902
Địa chỉ: A5, Đường Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:...CK...Số tài khoản…711A26734890
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Máy tính DELL Chiếc 10 12.000.000 120.000.000
  (Xuất hàng trả lại do không đúng chất lượng)        
           
           
       Cộng tiền hàng:                                                                                 120.000.000
Thuế suất GTGT:   ...10  %  , Tiền thuế GTGT:                                       12.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                         132.000.000
Số tiền viết bằng chữ:..Một trăm ba mươi hai triệu đồng.
 
Dựa vào hóa đơn hàng bán trả lại bên trên 2 bên tiến hành hạch toán và kê khai điều chỉnh.