Tin tức liên quan ...

Thuế TNCN
Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí? Có tính thuế TNCN?

Tiền thưởng tháng 13 có được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN ko? Có phải tính thuế TNCN không? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán. Bài viết này xin giải đáp các vướng mắc trên của các bạn.

1. Tiền thưởng lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không?

Theo điều 103 Bộ luật Lao động 2012 quy định là "Tiền thưởng" như sau:
Tiền thưởng là khoản tiền mà DN thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả SXKD hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ.
- Quy chế thưởng do DN quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.


Theo Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi phí không được trừ gồm:
- Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Theo Điều 11 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ quy định như sau:
- Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ, DN thưởng cho NLĐ trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận.
- DN có trách nhiệm ban hành quy chế thưởng để thực hiện đối với NLĐ sau khi tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong doanh nghiệp.


Kết luận:
Để đưa khoản chi phí tiền thưởng lương tháng 13 vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì cần:
- Ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; thoả ước lao động tập thể; quy chế tài chính của Công ty; Quy chế thưởng của Công ty.
- Quyết định lương thưởng.
- Phiếu chi tiền thưởng.
- Chi trả trước thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm Công văn 5335/CT-TTHT ngày 30/06/2011 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.

2. Tiền thưởng lương tháng 13 có tính thuế TNCN không?

Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của BTC quy định: Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN gồm:
- Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Kết luận:
- Khoản tiền thưởng lương tháng 13 là khoản thu nhập chịu thuế TNCN.
- Thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm DN chi trả lương thưởng cho NLĐ.
VD: Tiền thưởng lương tháng 13 năm 2016, DN bạn trả vào ngày 10/1/2017 thì các bạn cộng gộp cả tiền lương tháng và tiền thưởng đó vào để tính thuế TNCN cho tháng 1/2017.